Bộ sưu tập: Nội thất Hồng Kông

 • Ghế Ăn York

  Nhà cung cấp:
  CHR-696
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 3.400.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 6.800.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 3.400.000₫
  Sale
 • Ghế Ăn Matterhorn

  Nhà cung cấp:
  CHR-711
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 5.050.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 10.100.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 5.050.000₫
  Sale
 • Ghế Ăn Porto

  Nhà cung cấp:
  CHR-710
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 5.280.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 11.000.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 5.280.000₫
  Sale
 • Ghế Ăn Kyiv

  Nhà cung cấp:
  CHR-710A
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 5.376.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 11.200.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 5.376.000₫
  Sale
 • Bàn Ăn Mở Rộng Newport

  Nhà cung cấp:
  DI-690
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 28.496.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 54.800.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 28.496.000₫
  Sale
 • Bàn Ăn Mở Rộng Orleans

  Nhà cung cấp:
  DI-692A
  Giá gốc {{ price }} Giá giảm 28.496.000₫
  Giá gốc {{ price }} Giá gốc 54.800.000₫ Giá giảm {{ price }} Giá giảm 28.496.000₫
  Sale